All posts by Master

 • C.07.02.Anh dai dien
  Chuyên đề 2: pH của dung dịch

    Để đánh giá độ axit và độ kiềm của dung dịch người ta dùng đại lượng pH. Chuyên đề sau sẽ giúp các bạn hiểu rõ pH là gì? Và các dạng toán liên quan đến pH...

  • TOPPER | Đăng October 10, 2013
  • 0
 • C.02.01.Anh dai dien
  Chuyên đề 4: Vị trí nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn

    Các nguyên tố hóa học có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, mối liên hệ đó đã được nhà Hóa học người Nga Men–đê–lê–ep tìm ra và biểu diễn thông qua bảng hệ thống tuần hoàn....

  • TOPPER | Đăng October 10, 2013
  • 0
 • C.01.03.Anh dai dien
  Chuyên đề 3: Đồng vị – nguyên tử khối trung bình

   Một nguyên tố có thể có nhiều đồng vị và khối lượng nguyên tử của nguyên tố đó là khối lượng nguyên tử trung bình của các đồng vị. Vậy đồng vị là gì? cách tính nguyên...

  • TOPPER | Đăng October 10, 2013
  • 0
 • C.01.02.Anh dai dien
  Chuyên đề 2: Cấu hình electron của nguyên tử và ion

   Trong nguyên tử, lớp vỏ chứa các electron là yếu tố quyết định tới tính chất của nguyên tố đó. Vậy các electron trong nguyên tử và ion được sắp xếp theo những qui tắc và nguyên...

  • TOPPER | Đăng October 10, 2013
  • 1
 • C.01.01.Anh dai dien
  Chuyên đề 1: Cấu tạo nguyên tử

    Nguyên tử có cấu tạo ra sao? Kí hiệu và mối liên hệ giữa các đại lượng trong nguyên tử như thế nào? Phần giới thiệu sau đây sẽ trả lời cho hai câu hỏi trên, qua...

  • TOPPER | Đăng October 10, 2013
  • 0