All posts by Master

 • BB.05.02.Anh dai dien
  Chuyên đề 26: Hoán vị gen

     Khi các gen nằm trên 1 NST sẽ di truyền liên kết cùng nhau, có thể xảy ra liên kết hoàn toàn (giới thiệu trong chuyên đề trước) hoặc liên kết không hoàn toàn. Nội dung...

  • TOPPER | Đăng November 25, 2013
  • 0
 • C.18.03.Anh dai dien
  Chuyên đề 22: Nước cứng

     Nước cứng là một loại nước có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+. Đây là loại nước gây ra nhiều tác hại trong đời sống và nhiều ngành sản xuất. Trong bài viết này, bạn sẽ biết...

  • TOPPER | Đăng November 25, 2013
  • 0
 • C.18.02.Anh dai dien
  Chuyên đề 21: Bài toán về kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ

   Tính chất điển hình nhất của kim loại kiềm và kiềm thổ là khả năng phản ứng với nước giải phóng khí H2. Bài toán liên quan đến tính chất này thường là để xác định công...

  • TOPPER | Đăng November 25, 2013
  • 0
 • C.26.02.Anh dai dien
  Chuyên đề 20: Phản ứng cộng của hiđrocacbon không no

    Liên kết bội được xem là nhóm chức và là trung tâm phản ứng của các hiđrocacbon không no. Bài viết sau đây giới thiệu về phản ứng cộng – tính chất quan trọng nhất của liên...

  • TOPPER | Đăng November 25, 2013
  • 0
 • C.26.01.Anh dai dien
  Chuyên đề 19: Lí thuyết về hiđrocacbon không no

     Bài viết này giới thiệu cách viết đồng phân cấu tạo, gọi tên và xác định sự tồn tại đồng phân hình học của các hiđrocacbon không no.     Phần download bài giảng:

  • TOPPER | Đăng November 25, 2013
  • 0