Chuyên đề 1 (Đại số): Đại cương về hàm số

By on October 10, 2013

topper-start Bài viết này trình bày một cách ngắn gọn các khái niệm cơ bản về hàm số, tập xác định, đồ thị của hàm số, khái niệm hàm số chẵn, lẻ, sự biến thiên….

 

Phần download bài giảng:

Download

3 comments