Chuyên đề 10: Dao động tắt dần. Dao động duy trì

By on October 10, 2013

topper-start  Chuyên đề này sẽ trình bày đặc điểm của dao động tắt dần và dao động cưỡng bức. Những lợi ích của chúng trong đời sống.

 

 

Phần download bài giảng:

 

Download

 

 

 

0 comments