Chuyên đề 11: Bài toán về halogen 1

By on November 9, 2013

topper-start  Chuyên đề giới thiệu các dạng bài tập thường gặp trong chương halogen, qua đó giúp các bạn có thể nắm vững kiến thức trong chương này.

 

 

Phần download bài giảng:

Download

One comment