Chuyên đề 14: Lý thuyết về oxi và hợp chất

By on December 1, 2013

topper-start  Chuyên đề là sự tóm tắt lý thuyết về oxi, ozon, hiđro peoxit và các bài tập ứng dụng qua đó giúp các bạn nắm vững vấn đề kiến thức này hơn.

 

 

 

Phần download bài giảng:

Download

0 comments