Chuyên đề 15: Bài toán về oxi – ozon

By on December 2, 2013

topper-start  Chuyên đề là các dạng toán về oxi và ozon, qua các bài tập mẫu và bài tập tự luyện các bạn sẽ nắm chắc kiến thức cũng như cách giải toán trong phần oxi – ozon.

 

 

 

Phần download bài giảng:

Download

2 comments