Chuyên đề 16: Lý thuyết về lưu huỳnh và hợp chất

By on December 8, 2013

topper-start   Chuyên đề là sự tóm tắt lý thuyết về lưu huỳnh và các hợp chất của nó như hiđro sunfua, lưu huỳnh đioxit, lưu huỳnh trioxit, axit sunfuric. Tiếp đó là các bài tập lý thuyết vận dụng giúp các bạn có thể nắm vững được kiến thức hơn.

 

 

Phần download bài giảng:

Download

0 comments